pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne TECHNOKONTROL YKSLXS-P-Nr 0,6/1 kV z wiązkami parowymi przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać małą pojemność torów parowych oraz zwiększyć dopuszczalną temperaturę pracy przy żyle do + 90°C.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), - kolory izolacji żył w parach: czarny, brązowy z białym nadrukiem numeru pary,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLXS-P-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL HKSLXS-P-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLXS-P-Nr 0,6/1 kV - kable sygnalizacyjne ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC) odporną na promieniowanie UV, które mogą być układane na zewnątrz budynków i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

15,96

Pojemność pary żył przy 1 kHz, około

nF/km

45

50

50

55

60


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Indukcyjność, około

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

100 MΩ·km

0,7 mH/km

 

+   90°C

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 
=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

1 706 001

2 x 2 x 0,5

8,9

19,2

74

1 706 002

3 x 2 x 0,5

9,4

28,8

82

1 706 003

4 x 2 x 0,5

10,6

38,4

106

1 706 004

5 x 2 x 0,5

11,6

48

124

1 706 005

6 x 2 x 0,5

12,9

57,6

150

1 706 006

8 x 2 x 0,5

13,7

76,8

182

1 706 007

10 x 2 x 0,5

15,8

96

228

1 706 008

12 x 2 x 0,5

16,5

115,2

260

1 706 009

16 x 2 x 0,5

19,1

153,6

347

1 706 010

18 x 2 x 0,5

20,1

172,8

382

1 706 011

24 x 2 x 0,5

23,2

230,4

506

1 706 012

2 x 2 x 0,75

9,5

28,8

86

1 706 013

3 x 2 x 0,75

10,3

43,2

104

1 706 014

4 x 2 x 0,75

11,3

57,6

127

1 706 015

5 x 2 x 0,75

12,6

72

157

1 706 016

8 x 2 x 0,75

14,9

115,2

232

1 706 017

10 x 2 x 0,75

16,9

144

280

1 706 018

12 x 2 x 0,75

17,7

172,8

322

1 706 019

16 x 2 x 0,75

20,5

230,4

430

1 706 020

18 x 2 x 0,75

21,6

259,2

474

1 706 021

2 x 2 x 1,0

10,3

38,4

108

1 706 022

3 x 2 x 1,0

10,9

57,6

123

1 706 023