pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable TECHNOKONTROL YKSLY 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YKSLYżo 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym Informatorze Technicznym,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOKONTROL YKSLYżo 0,6/1 kV
zielono-żółta
żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLY-O 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YKSLYżo-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnKSLY 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnKSLYżo 0,6/1 kV - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

TECHNOKONTROL HKSLH 0,6/1 kV TECHNOKONTROL HKSLHżo 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLY 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YvKSLYżo 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną, czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być układane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-15

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

284 002

2 x 0,75

6,4

14,4

49

284 022

3 x 0,75

6,8

21,6

62

284 003

4 x 0,75

7,4

28,8

76

284 023

5 x 0,75

8

36

94

284 024

6 x 0,75

8,7

43,2

112

284 025

7 x 0,75

8,7

50,4

116

284 026

8 x 0,75

9,4

57,6

135

284 027

10 x 0,75

11,2

72

165

284 028

12 x 0,75

11,6

86,4

190

284 029

14 x 0,75

12,4

100,8

222

284 030

16 x 0,75

13,1

115,2

252

284 031

20 x 0,75

14,7

144

320

284 032

21 x 0,75

14,7

151,2

324

284 033

25 x 0,75

16,6

180

390

284 034

32 x 0,75

17,9

230,4

472

284 035

37 x 0,75

19

266,4

541

284 036

40 x 0,75

19,7

288

584

284 037

42 x 0,75

20,4

302,4

625

284 038

50 x 0,75

22,2

360

723

284 039

56 x 0,75

23,3

403,2

808

284 040

61 x 0,75

24

439,2

866

284 041

65 x 0,75

24,7

468

921

284 042

75 x 0,75

26,7

540

1044

284 043

80 x 0,75

27,3

576

1104

284 044

100 x 0,75

30

720

1368

284 004

2 x 1,0

6,8

19,2

56

284 005

3 x 1,0

7,2

28,8

72

284 045

4 x 1,0

7,8

38,4

89

284 046

5 x 1,0

8,5

48

110

284 047

6 x 1,0

9,3

57,6

131

284 048

7 x 1,0

9,3

67,2

137

284 049

8 x 1,0

10,2

76,8

165

284 050

10 x 1,0

12,2

96

203

284 051

12 x 1,0

12,5

115,2

232

284 006

14 x 1,0

13,2

134,4

264

284 052

16 x 1,0

13,9

153,6

300

284 053

20 x 1,0

15,6

192

381

284 054

21 x 1,0

15,6

201,6

387

284 055

25 x 1,0

17,7

240

466

284 056

32 x 1,0

19,5

307,2

588

284 057

37 x 1,0

20,2

355,2

650

284 058

40 x 1,0

21

384

703

284 059

42 x 1,0

21,8

403,2

753

284 060

50 x 1,0

24,2

480

897

284 061

56 x 1,0

24,9

537,6

974

284 062

61 x 1,0

25,6

585,6

1045

284 063

65 x 1,0

26,4

624

1112

284 064

75 x 1,0

28,5

720

1263

284 065

80 x 1,0

29,1

768

1337

284 066

100 x 1,0

32,3

960

1677

284 008

2 x 1,5

7,3

28,8

68

284 009

3 x 1,5

7,7

43,2

89

284 010

4 x 1,5

8,5

57,6

111

284 067

5 x 1,5

9,3

72

139

284 068

6 x 1,5

10,3

86,4

171

284 011

7 x 1,5

10,3

100,8

180

284 069

8 x 1,5

11,1

115,2

210

284 070

10 x 1,5

13,2

144

257

284 012

12 x 1,5

13,7

172,8

297

284 013

14 x 1,5

14,6

201,6

346

284 071

16 x 1,5

15,4

230,4

393

284 072

20 x 1,5

17

288

491

284 073

21 x 1,5

17

302,4

499

284 074

25 x 1,5

19,8

360

621

284 075

32 x 1,5

21,3

460,8

758

284 076

37 x 1,5

22,1

532,8

843

284 077

40 x 1,5

23,4

576

936

284 078

42 x 1,5

24,2

604,8

999

284 079

50 x 1,5

26,4

720

1160

284 080

56 x 1,5

27,2

806,4

1264

284 081

61 x 1,5

28

878,4

1360

284 082

65 x 1,5

28,9

936

1448

284 083

75 x 1,5

31,4

1080

1663

284 084

80 x 1,5

32,1

1152

1763

284 085

100 x 1,5

35,5

1440

2192

284 014

2 x 2,5

8,2

48

89

284 015

3 x 2,5

8,7

72

119

284 017

4 x 2,5

9,5

96

149

284 086

5 x 2,5

10,6

120

193

284 087

6 x 2,5

11,6

144

231

284 088

7 x 2,5

11,6

168

246

284 089

8 x 2,5

12,7

192

293

284 090

10 x 2,5

15,2

240

359

284 091

12 x 2,5

15,7

288

417

284 092

14 x 2,5

16,5

336

476

284 093

16 x 2,5

17,4

384

542

284 094

20 x 2,5

19,7

480

698

284 095

21 x 2,5

19,7

504

712

284 096

25 x 2,5

22,4

600

857

284 097

32 x 2,5

24,6

768

1078

284 098

37 x 2,5

25,5

888

1201

284 099

40 x 2,5

26,5

960

1300

284 100

42 x 2,5

27,5

1008

1387

284 101

50 x 2,5

30

1200

1616

284 102

56 x 2,5

31

1344

1768

284 103

61 x 2,5

32,1

1464

1921

284 104

65 x 2,5

33,1

1560

2047

284 105

75 x 2,5

35,8

1800

2333

284 106

80 x 2,5

36,6

1920

2475

284 107

100 x 2,5

40,7

2400

3107

284 108

2 x 4,0

9,6

76,8

127

284 020

3 x 4,0

10,4

115,2

177

284 109

4 x 4,0

11,4

153,6

225

284 110

5 x 4,0

12,7

192

289

284 021

7 x 4,0

13,8

268,8

372

284 111

3 x 6,0

11,6

172,8

238

284 112

4 x 6,0

12,9

230,4

311

284 113

5 x 6,0

14,4

288

400

284 114

7 x 6,0

15,8

403,2

518

284 115

3 x 10,0

14,6

288

396

284 116

4 x 10,0

16

384

509

284 117

5 x 10,0

17,7

480

644

284 118

7 x 10,0

19,8

672

864

284 119

3 x 16,0

16,9

460,8

580

284 120

4 x 16,0

19,1

614,4

772

284 121

5 x 16,0

21

768

976

284 122

7 x 16,0

23,4

1075,2

1309

284 123

3 x 25,0

20,7

720

872

284 124

4 x 25,0

23,3

960

1155

284 125

5 x 25,0

25,7

1200

1463

284 126

3 x 35,0

23,6

1008

1176

284 127

4 x 35,0

26

1344

1528

284 128

5 x 35,0

28,8

1680

1938

284 129

3 x 50,0

28,9

1440

1691

284 130

4 x 50,0

32,2

1920

2222

284 131

5 x 50,0

35,7

2400

2830

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Katalog kabli