pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable TECHNOKONTROL YKSLY 300/500 V i TECHNOKONTROL YKSLYżo 300/500 V przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym Informatorze Technicznym,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOKONTROL YKSLYżo 300/500 V
zielono-żółta
żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLY-O 300/500 V i TECHNOKONTROL YKSLYżo-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN‑EN 60811‑2‑1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnKSLY 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLYżo 300/500 V - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

TECHNOKONTROL HKSLH 300/500 V i TECHNOKONTROL HKSLHżo 300/500 V - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLY 300/500 V i TECHNOKONTROL YvKSLYżo 300/500 V - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być układane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-15

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

285 020

2 x 0,5

4,7

9,6

28

285 021

3 x 0,5

5

14,4

35

285 022

4 x 0,5

5,4

19,2

43

285 023

5 x 0,5

5,9

24

53

285 024

6 x 0,5

6,4

28,8

62

285 025

7 x 0,5

6,4

33,6

65

285 026

8 x 0,5

6,9

38,4

76

285 027

10 x 0,5

8

48

90

285 028

12 x 0,5

8,3

57,6

104

285 029

14 x 0,5

8,7

67,2

117

285 030

16 x 0,5

9,2

76,8

134

285 031

20 x 0,5

10,6

96

177

285 032

21 x 0,5

10,6

100,8

180

285 033

25 x 0,5

12,2

120

222

285 034

32 x 0,5

13,1

153,6

268

285 035

37 x 0,5

13,6

177,6

297

285 036

42 x 0,5

14,8

201,6

350

285 037

50 x 0,5

16,1

240

405

285 038

56 x 0,5

16,6

268,8

440

285 039

61 x 0,5

17,1

292,8

472

285 015

2 x 0,75

5,1

14,4

34

285 040

3 x 0,75

5,3

21,6

43

285 041

4 x 0,75

5,8

28,8

53

285 001

5 x 0,75

6,3

36

66

285 042

6 x 0,75

6,9

43,2

79

285 002

7 x 0,75

6,9

50,4

83

285 043

8 x 0,75

7,4

57,6

97

285 044

10 x 0,75

8,7

72

116

285 045

12 x 0,75

9

86,4

134

285 046

14 x 0,75

9,9

100,8

162

285 047

16 x 0,75

10,4

115,2

184

285 048

20 x 0,75

11,5

144

228

285 049

21 x 0,75

11,5

151,2

233

285 050

25 x 0,75

13,3

180

287

285 051

32 x 0,75

14,5

230,4

357

285 052

37 x 0,75

15

266,4

395

285 053

42 x 0,75

16,1

302,4

456

285 054

50 x 0,75

17,6

360

530

285 055

2 x 1,0

5,4

19,2

40

285 056

3 x 1,0

5,7

28,8

52

285 057

4 x 1,0

6,3

38,4

65

285 004

5 x 1,0

6,8

48

81

285 058

6 x 1,0

7,4

57,6

97

285 059

7 x 1,0

7,4

67,2

103

285 060

8 x 1,0

8

76,8

119

285 005

10 x 1,0

9,8

96

153

285 061

12 x 1,0

10,2

115,2

177

285 062

14 x 1,0

10,7

134,4

201

285 063

16 x 1,0

11,2

153,6

228

285 064

20 x 1,0

12,7

192

291

285 065

21 x 1,0

12,7

201,6

297

285 066

25 x 1,0

14,6

240

364

285 067

32 x 1,0

15,7

307,2

445

285 068

37 x 1,0

16,3

355,2

495

285 069

42 x 1,0

17,5

403,2

571

285 070

50 x 1,0

19,3

480

675

285 006

2 x 1,5

6

28,8

51

285 004

3 x 1,5

6,3

43,2

67

285 008

4 x 1,5

6,9

57,6

85

285 018

5 x 1,5

7,6

72

106

285 071

6 x 1,5

8,2

86,4

127

285 010

7 x 1,5

8,2

100,8

136

285 072

8 x 1,5

8,9

115,2

159

285 011

10 x 1,5

10,9

144

201

285 073

12 x 1,5

11,3

172,8

234

285 074

14 x 1,5

12,1

201,6

273

285 075

16 x 1,5

12,7

230,4

311

285 076

20 x 1,5

14,3

288

395

285 077

21 x 1,5

14,3

302,4

404

285 078

25 x 1,5

16,2

360

484

285 079

32 x 1,5

17,5

460,8

596

285 080

37 x 1,5

18,4

532,8

676

285 081

42 x 1,5

19,8

604,8

779

285 082

50 x 1,5

21,6

720

909

285 083

2 x 2,5

6,8

48

71

285 013

3 x 2,5

7,2

72

96

285 014

4 x 2,5

7,9

96

123

285 084

5 x 2,5

8,7

120

154

285 085

6 x 2,5

9,9

144

196

285 086

7 x 2,5

9,9

168

210

285 087

8 x 2,5

10,8

192

245

285 088

10 x 2,5

12,8

240

301

285 089

12 x 2,5

13,3

288

351

285 090

14 x 2,5

14,2

336

410

285 091

16 x 2,5

14,9

384

466

285 092

20 x 2,5

16,6

480

583

285 093

21 x 2,5

16,6

504

597

285 094

25 x 2,5

19,1

600

729

285 095

2 x 4,0

8,2

76,8

103

285 096

3 x 4,0

8,7

115,2

143

285 097

4 x 4,0

10

153,6

194

285 098

5 x 4,0

11

192

243

285 019

7 x 4,0

12,2

268,8

322

285 099

3 x 6,0

10,5

172,8

216

285 100

4 x 6,0

11,6

230,4

278

285 101

5 x 6,0

12,9

288

357

285 102

7 x 6,0

14,4

403,2

474

285 103

3 x 10,0

13,3

288

361

285 104

4 x 10,0

14,9

384

475

285 105

5 x 10,0

16,4

480

600

285 106

7 x 10,0

18

672

790

285 107

3 x 16,0

15,9

460,8

549

285 108

4 x 16,0

17,5

614,4

713

285 109

5 x 16,0

19,5

768

913

285 110

7 x 16,0

21,4

1075,2

1211

285 111

3 x 25,0

18,6

720

795

285 112

4 x 25,0

20,6

960

1036

285 113

5 x 25,0

22,9

1200

1325

285 114

3 x 35,0

21,9

1008

1097

285 115

4 x 35,0

24,5

1344

1447

285 116

5 x 35,0

27,1

1680

1839

285 117

3 x 50,0

27,5

1440

1608

285 118

4 x 50,0

30,5

1920

2107

285 119

5 x 50,0

34

2400

2707

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.