pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable TECHNOKONTROL YKSLY-Nr 0,6/1 kV oraz TECHNOKONTROL YKSLYżo-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOKONTROL YKSLYżo-Nr 0,6/1 kV
zielono-żółta
żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLY-Nr-O 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YKSLYżo-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnKSLY-Nr 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr 0,6/1 kV - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

TECHNOKONTROL HKSLH-NR 0,6/1 kV TECHNOKONTROL HKSLHżo-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLY-Nr 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YvKSLYżo-Nr 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną, czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być układane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-15

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

287 003

2 x 0,75

6,4

14,4

49

287 051

3 x 0,75

6,8

21,6

62

287 004

4 x 0,75

7,4

28,8

76

287 075

5 x 0,75

8

36

94

287 044

6 x 0,75

8,7

43,2

112

287 050

7 x 0,75

8,7

50,4

116

287 052

8 x 0,75

9,4

57,6

135

287 037

10 x 0,75

11,2

72

165

287 039

12 x 0,75

11,6

86,4

190

287 056

14 x 0,75

12,4

100,8

222

287 053

16 x 0,75

13,1

115,2

252

287 071

20 x 0,75

14,7

144

320

287 076

21 x 0,75

14,7

151,2

324

287 077

25 x 0,75

16,6

180

390

287 078

32 x 0,75

17,9

230,4

472

287 038

37 x 0,75

19

266,4

541

287 079

40 x 0,75

19,7

288

584

287 080

42 x 0,75

20,4

302,4

625

287 081

50 x 0,75

22,2

360

723

287 082

56 x 0,75

23,3

403,2

808

287 083

61 x 0,75

24

439,2

866

287 084

65 x 0,75

24,7

468

921

287 085

75 x 0,75

26,7

540

1044

287 086

80 x 0,75

27,3

576

1104

287 087

100 x 0,75

30

720

1368

287 005

2 x 1,0

6,8

19,2

56

287 006

3 x 1,0

7,2

28,8

72

287 007

4 x 1,0

7,8

38,4

89

287 008

5 x 1,0

8,5

48

110

287 059

6 x 1,0

9,3

57,6

131

287 028

7 x 1,0

9,3

67,2

137

287 029

8 x 1,0

10,2

76,8

165

287 009

10 x 1,0

12,2

96

203

287 045

12 x 1,0

12,5

115,2

232

287 010

14 x 1,0

13,2

134,4

264

287 041

16 x 1,0

13,9

153,6

300

287 013

20 x 1,0

15,6

192

381

287 074

21 x 1,0

15,6

201,6

387

287 068

25 x 1,0

17,7

240

466

287 088

32 x 1,0

19,5

307,2

588

287 089

37 x 1,0

20,2

355,2

650

287 090

40 x 1,0

21

384

703

287 091

42 x 1,0

21,8

403,2

753

287 092

50 x 1,0

24,2

480

897

287 093

56 x 1,0

24,9

537,6

974

287 094

61 x 1,0

25,6

585,6

1045

287 095

65 x 1,0

26,4

624

1112

287 096

75 x 1,0

28,5

720

1263

287 097

80 x 1,0

29,1

768

1337

287 098

100 x 1,0

32,3

960

1677

287 015

2 x 1,5

7,3

28,8

68

287 016

3 x 1,5

7,7

43,2

89

287 017

4 x 1,5

8,5

57,6

111

287 018

5 x 1,5

9,3

72

139

287 069

6 x 1,5

10,3

86,4

171

287 019

7 x 1,5

10,3

100,8

180

287 043

8 x 1,5

11,1

115,2

210

287 034

10 x 1,5

13,2

144

257

287 020

12 x 1,5

13,7

172,8

297

287 021

14 x 1,5

14,6

201,6

346

287 099

16 x 1,5

15,4

230,4

393

287 049

20 x 1,5

17

288

491

287 100

21 x 1,5

17

302,4

499

287 065

25 x 1,5

19,8

360

621

287 066

32 x 1,5

21,3

460,8

758

287 055

37 x 1,5

22,1

532,8

843

287 101

40 x 1,5

23,4

576

936

287 102

42 x 1,5

24,2

604,8

999

287 103

50 x 1,5

26,4

720

1160

287 104

56 x 1,5

27,2

806,4

1264

287 105

61 x 1,5

28

878,4

1360

287 106

65 x 1,5

28,9

936

1448

287 107

75 x 1,5

31,4

1080

1663

287 108

80 x 1,5

32,1

1152

1763

287 109

100 x 1,5

35,5

1440

2192

287 024

2 x 2,5

8,2

48

89

287 025

3 x 2,5

8,7

72

119

287 026

4 x 2,5

9,5

96

149

287 027

5 x 2,5

10,6

120

193

287 110

6 x 2,5

11,6

144

231

287 030

7 x 2,5

11,6

168

246

287 070

8 x 2,5

12,7

192

293

287 040

10 x 2,5

15,2

240

359

287 072

12 x 2,5

15,7

288

417

287 033

14 x 2,5

16,5

336

476

287 111

16 x 2,5

17,4

384

542

287 112

20 x 2,5

19,7

480

698

287 113

21 x 2,5

19,7

504

712

287 114

25 x 2,5

22,4

600

857

287 115

32 x 2,5

24,6

768

1078

287 116

37 x 2,5

25,5

888

1201

287 117

40 x 2,5

26,5

960

1300

287 118

42 x 2,5

27,5

1008

1387

287 119

50 x 2,5

30

1200

1616

287 120

56 x 2,5

31

1344

1768

287 121

61 x 2,5

32,1

1464

1921

287 122

65 x 2,5

33,1

1560

2047

287 123

75 x 2,5

35,8

1800

2333

287 124

80 x 2,5

36,6

1920

2475

287 125

100 x 2,5

40,7

2400

3107

287 073

2 x 4,0

9,6

76,8

127

287 031

3 x 4,0

10,4

115,2

177

287 126

4 x 4,0

11,4

153,6

225

287 127

5 x 4,0

12,7

192

289

287 128

7 x 4,0

13,8

268,8

372

287 032

3 x 6,0

11,6

172,8

238

287 129

4 x 6,0

12,9

230,4

311

287 130

5 x 6,0

14,4

288

400

287 131

7 x 6,0

15,8

403,2

518

287 132

3 x 10,0

14,6

288

396

287 133

4 x 10,0

16

384

509

287 134

5 x 10,0

17,7

480

644

287 135

7 x 10,0

19,8

672

864

287 136

3 x 16,0

16,9

460,8

580

287 137

4 x 16,0

19,1

614,4

772

287 138

5 x 16,0

21

768

976

287 139

7 x 16,0

23,4

1075,2

1309

287 140

3 x 25,0

20,7

720

872

287 141

4 x 25,0

23,3

960

1155

287 142

5 x 25,0

25,7

1200

1463

287 143

3 x 35,0

23,6

1008

1176

287 144

4 x 35,0

26

1344

1528

287 145

5 x 35,0

28,8

1680

1938

287 146

3 x 50,0

28,9

1440

1691

287 147

4 x 50,0

32,2

1920

2222

287 148

5 x 50,0

35,7

2400

2830

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Katalog kabli