pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOKONTROL YKSLYekw 300/500 V oraz TECHNOKONTROL YKSLYekwżo 300/500 V, giętkie, ekranowane, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym Informatorze Technicznym,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOKONTROL YKSLYekwżo 300/500 V zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną
z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLYekw-O 300/500 V i TECHNOKONTROL YKSLYekwżo-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN‑EN 60811‑2‑1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnKSLYekw 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLYekwżo 300/500 V - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

TECHNOKONTROL YvKSLYekw 300/500 V i TECHNOKONTROL YvKSLYekwżo 300/500 V - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-15

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

313 003

2 x 0,5

4,8

12

32

313 004

3 x 0,5

5,1

16,8

39

313 045

4 x 0,5

5,5

21,6

47

313 038

5 x 0,5

6

26,4

56

313 046

6 x 0,5

6,5

31,2

67

313 007

7 x 0,5

6,5

36

69

313 032

8 x 0,5

7

40,8

80

313 006

10 x 0,5

8,1

50,4

94

313 042

12 x 0,5

8,4

60

108

313 043

14 x 0,5

8,8

69,6

122

313 047

16 x 0,5

9,3

79,2

138

313 048

20 x 0,5

10,7

98,4

182

313 049

21 x 0,5

10,7

103,2

185

313 050

25 x 0,5

12,3

122,4

228

313 051

32 x 0,5

13,2

156

274

313 052

37 x 0,5

13,7

180

303

313 053

42 x 0,5

14,9

204

356

313 054

50 x 0,5

16,2

242,4

412

313 055

56 x 0,5

16,7

271,2

447

313 008

2 x 0,75

5,2

19,2

40

313 056

3 x 0,75

5,4

26,4

49

313 057

4 x 0,75

5,9

33,6

59

313 009

5 x 0,75

6,4

40,8

72

313 058

6 x 0,75

7

48

86

313 059

7 x 0,75

7

55,2

90

313 060

8 x 0,75

7,5

62,4

103

313 001

10 x 0,75

8,8

76,8

122

313 010

12 x 0,75

9,1

91,2

140

313 002

14 x 0,75

10

105,6

170

313 061

16 x 0,75

10,5

120

191

313 062

20 x 0,75

11,6

148,8

236

313 063

21 x 0,75

11,6

156

240

313 064

25 x 0,75

13,4

184,8

295

313 065

32 x 0,75

14,6

235,2

365

313 066

37 x 0,75

15,1

271,2

404

313 067

42 x 0,75

16,2

307,2

465

313 068

50 x 0,75

17,7

364,8

539

313 011

2 x 1,0

5,5

24

46

313 014

3 x 1,0

5,8

33,6

58

313 015

4 x 1,0

6,4

43,2

71

313 039

5 x 1,0

6,9

52,8

87

313 069

6 x 1,0

7,5

62,4

103

313 028

7 x 1,0

7,5

72

109

313 070

8 x 1,0

8,1

81,6

126

313 016

10 x 1,0

9,9

100,8

160

313 071

12 x 1,0

10,3

120

184

313 072

14 x 1,0

10,8

139,2

208

313 073

16 x 1,0

11,3

158,4

236

313 031

20 x 1,0

12,8

196,8

299

313 074

21 x 1,0

12,8

206,4

304

313 075

25 x 1,0

14,7

244,8

373

313 076

32 x 1,0

15,8

312

453

313 077

37 x 1,0

16,4

360

504

313 078

42 x 1,0

17,6

408

580

313 079

50 x 1,0

19,4

484,8

684

313 018

2 x 1,5

6,1

36

58

313 019

3 x 1,5

6,4

50,4

75

313 021

4 x 1,5

7

64,8

93

313 080

5 x 1,5

7,7

79,2

114

313 081

6 x 1,5

8,3

93,6

136

313 022

7 x 1,5

8,3

108

145

313 082

8 x 1,5

9

122,4

167

313 023

10 x 1,5

11

151,2

211

313 027

12 x 1,5

11,4

180

243

313 083

14 x 1,5

12,2

208,8

283

313 084

16 x 1,5

12,8

237,6

320

313 085

20 x 1,5

14,4

295,2

405

313 086

21 x 1,5

14,4

309,6

414

313 044

25 x 1,5

16,3

367,2

495

313 087

32 x 1,5

17,6

468

607

313 088

37 x 1,5

18,5

540

687

313 089

42 x 1,5

19,9

612

790

313 090

50 x 1,5

21,7

727,2

921

313 029

2 x 2,5

6,9

55,2

79

313 091

3 x 2,5

7,3

79,2

104

313 026

4 x 2,5

8

103,2

131

313 092

5 x 2,5

8,8

127,2

163

313 093

6 x 2,5

10

151,2

205

313 094

7 x 2,5

10

175,2

219

313 095

8 x 2,5

10,9

199,2

254

313 096

10 x 2,5

12,9

247,2

311

313 097

12 x 2,5

13,4

295,2

361

313 098

14 x 2,5

14,3

343,2

420

313 099

16 x 2,5

15

391,2

477

313 100

2 x 4,0

8,3

86,4

114

313 101

3 x 4,0

8,8

124,8

153

313 102

4 x 4,0

10,1

163,2

205

313 103

5 x 4,0

11,1

201,6

254

313 104

7 x 4,0

12,3

278,4

334

313 105

3 x 6,0

10,6

182,4

227

313 106

4 x 6,0

11,7

240

289

313 107

5 x 6,0

13

297,6

369

313 108

7 x 6,0

14,5

412,8

486

313 109

3 x 10,0

13,4

297,6

373

313 110

4 x 10,0

15

393,6

488

313 111

5 x 10,0

16,5

489,6

613

313 112

7 x 10,0

18,1

681,6

804

313 113

3 x 16,0

16

475,2

565

313 114

4 x 16,0

17,6

628,8

730

313 115

5 x 16,0

19,6

782,4

931

313 116

7 x 16,0

21,5

1089,6

1229

313 117

3 x 25,0

18,7

734,4

812

313 118

4 x 25,0

20,7