pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE
Giętkie kable TECHNOFLEKS LiYY-P 300/500 V oraz TECHNOFLEKS LiYY-P-Nr 300/500 V z wiązkami parowymi przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych

i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100 w kablu TECHNOFLEKS LiYY-P 300/500 V, lub czarna i brązowa z białym nadrukiem numeru pary w kablu TECHNOFLEKS LiYY-P-Nr 300/500 V,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEKS LiYY-P-O 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYY-P-Nr-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOFLEKS LiY11Y-P 300/500 V i TECHNOFLEKS LiY11Y-P-Nr 300/500 V - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju
i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOFLEKS LiHH-P 300/500 V i TECHNOFLEKS LiHH-P-Nr 300/500 V - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOFLEKS LiYYv-P 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYYv-P-Nr  300/500 V - kable ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

DANE TECHNICZNE

 

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

w warunkach pracy

przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

 dla instalacji stałych

 dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250,

DIN VDE 0281

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Tabela

 

 

 Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

 

 

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

1 065 001

2 x 2 x 0,5

7

19,2

53

1 065 002

3 x 2 x 0,5

7,4

28,8

63

1 065 003

4 x 2 x 0,5

8,2

38,4

79

1 065 004

5 x 2 x 0,5

9

48

94

1 065 005

6 x 2 x 0,5

10,2

57,6

120

1 065 006

7 x 2 x 0,5

10,2

67,2

133

1 065 007

8 x 2 x 0,5

10,9

76,8

148

1 065 008

10 x 2 x 0,5

12,6

96

187

1 065 009

12 x 2 x 0,5

13,1

115,2

214

1 065 010

16 x 2 x 0,5

15,1

153,6

282

1 065 011

18 x 2 x 0,5

15,8

172,8

311

1 065 012

20 x 2 x 0,5

16,6

192

340

1 065 013

25 x 2 x 0,5

18,5

240

422

1 065 014

30 x 2 x 0,5

20

288

494

1 065 015

40 x 2 x 0,5

22,9

384

647

1 065 016

50 x 2 x 0,5

25,4

480

787

1 065 017

2 x 2 x 0,75

7,6

28,8

69

1 065 018

3 x 2 x 0,75

8,1

43,2

80

1 065 019

4 x 2 x 0,75

8,9

57,6

100

1 065 020

5 x 2 x 0,75

10,2

72

131

1 065 021

6 x 2 x 0,75

11,1

86,4

152

1 065 022

7 x 2 x 0,75

11,1

100,8

169

1 065 023

8 x 2 x 0,75

12,1

115,2

196

1 065 024

10 x 2 x 0,75

13,7

144

239

1 065 025

12 x 2 x 0,75

14,6

172,8

284

1 065 026

16 x 2 x 0,75

16,5

230,4

364

1 065 027

20 x 2 x 0,75

18,4

288

452

1 065 028

2 x 2 x 1,0

8,2

38,4

81

1 065 029

3 x 2 x 1,0

8,7

57,6

97

1 065 030

4 x 2 x 1,0

10

76,8

133

1 065 031

5 x 2 x 1,0

11

96

160

1 065 032

6 x 2 x 1,0

12,3

115,2

193

1 065 033

7 x 2 x 1,0

12,3

134,4

215

1 065 034

8 x 2 x 1,0

13,1

153,6

242

1 065 035

10 x 2 x 1,0

15,1

192

303

1 065 036

12 x 2 x 1,0

15,8

230,4

352

1 065 037

14 x 2 x 1,0

16,9

268,8

402

1 065 038

16 x 2 x 1,0

17,9

307,2

453

1 065 039

18 x 2 x 1,0

19

345,6

512

1 065 040

20 x 2 x 1,0

19,9

384

562

1 065 041

2 x 2 x 1,5

9,2

57,6

103

1 065 042

3 x 2 x 1,5

10,1

86,4

138

1 065 043

4 x 2 x 1,5

11,1

115,2

173

1 065 044

5 x 2 x 1,5

12,5

144

216

1 065 045

6 x 2 x 1,5

13,6

172,8

253

1 065 046

7 x 2 x 1,5

13,6

201,6

284

1 065 047

8 x 2 x 1,5

14,7

230,4

328

1 065 048

10 x 2 x 1,5

16,8

288

402

1 065 049

12 x 2 x 1,5

17,6

345,6

468

1 065 050

14 x 2 x 1,5

19

403,2

547

1 065 051

16 x 2 x 1,5

20,2

460,8

617

1 065 052

18 x 2 x 1,5

21,3

518,4

686

1 065 053

20 x 2 x 1,5

22,3

576

754

1 065 054

2 x 2 x 2,5

11

96

158

1 065 055

3 x 2 x 2,5

11,7

144

198

1 065 056

4 x 2 x 2,5

13,1

192

258

1 065 057

5 x 2 x 2,5

14,7

240

321

1 065 058

6 x 2 x 2,5

16

288

377

1 065 059

7 x 2 x 2,5

16

336

426

1 065 060

8 x 2 x 2,5

17,1

384

481

1 065 061

10 x 2 x 2,5

19,7

480

602

1 065 062

12 x 2 x 2,5

20,7

576

704

1 065 063

14 x 2 x 2,5

22,2

672

810

1 065 064

16 x 2 x 2,5

23,7

768

924

Katalog kabli

Program produkcji

dol 1 kopiaProdukujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Czytaj więcej...

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony