pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE
Giętkie kable YSLY-JZ 300/500 V, YSLY-OZ 300/500 V, YSLY-JB 300/500 V i YSLY‑OB 300/500 V przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA
- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),

  klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji:

    YSLY-OZ 300/500 V - czarny z białym nadrukiem numeru żyły,

    YSLY‑OB 300/500 V - wg normy PN-HD 308,
  w kablach YSLY-JZ 300/500 V i  YSLY‑JB 300/500 V żyła ochronna zielono-żółta,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YSLY-JZ OR 300/500 V, YSLY-OZ OR 300/500 V, YSLY-JB OR 300/500 V i YSLY‑OB OR 300/500 V – kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

HSLH-JZ 300/500 V, HSLH-OZ 300/500 V, HSLH-JB 300/500 V i HSLH‑OB 300/500 V  - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły w warunkach pracy przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

dla instalacji stałych

dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 40 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-50

 

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

 

Numer

wyrobu

Liczba żył

x przekrój żył

mm2

Średnica zewnętrzna (około)

mm

Indeks miedziowy

kg/km

Masa

kabla

(około)

kg/km

YSLY-JZ 300/500 V

1 763 001

2x0,5

4,8

9,6

33

1 763 002

3x0,5

5,1

14,4

40

1 763 003

4x0,5

5,5

19,2

47

1 763 004

5x0,5

6,2

24

60

1 763 005

6x0,5

6,7

28,8

71

1 763 006

7x0,5

6,7

33,6

73

1 763 007

8x0,5

7,2

38,4

84

1 763 008

10x0,5

8,3

48

102

1 763 009

12x0,5

8,6

57,6

115

1 763 010

14x0,5

9,2

67,2

133

1 763 011

16x0,5

9,7

76,8

150

1 763 012

18x0,5

10,2

86,4

167

1 763 013

20x0,5

10,7

96

184

1 763 014

21x0,5

10,7

100,8

186

1 763 015

27x0,5

12,3

129,6

236

1 763 016

30x0,5

12,7

144

256

1 763 017

36x0,5

13,7

172,8

303

1 763 018

40x0,5

14,2

192

329

1 763 019

44x0,5

15,5

211,2

367

1 763 020

48x0,5

15,8

230,4

393

1 763 021

52x0,5

16,2

249,6

420

1 763 022

56x0,5

16,7

268,8

450

1 763 023

61x0,5

17,2

292,8

482

1 763 024

2x0,75

5,2

14,4

41

1 763 025

3x0,75

5,4

21,6

48

1 763 026

4x0,75

6,1

28,8

61

1 763 027

5x0,75

6,6

36

74

1 763 028

6x0,75

7,2

43,2

88

1 763 029

7x0,75

7,2

50,4

91

1 763 030

8x0,75

7,7

57,6

104

1 763 031

10x0,75

9,2

72

132

1 763 032

12x0,75

9,5

86,4

149

1 763 033

14x0,75

10

100,8

169

1 763 034

16x0,75

10,5

115,2

190

1 763 035

18x0,75

11,1

129,6

213

1 763 036

20x0,75

11,6

144

235

1 763 037

21x0,75

11,6

151,2

238

1 763 038

27x0,75

13,4

194,4

303

1 763 039

30x0,75

13,8

216

330

1 763 040

36x0,75

14,9

259,2

391

1 763 041

40x0,75

15,7

288

433

1 763 042

44x0,75

16,9

316,8

474

1 763 043

48x0,75

17,2

345,6

509

1 763 044

52x0,75

17,7

374,4

545

1 763 045

56x0,75

18,4

403,2

592

1 763 046

61x0,75

19

439,2

636

1 763 047

2x1,0

5,5

19,2

48

1 763 048

3x1,0

6

28,8

60

1 763 049

4x1,0

6,6

38,4

74

1 763 050

5x1,0

7,1

48

90

1 763 051

6x1,0

7,7

57,6

106

1 763 052

7x1,0

7,7

67,2

112

1 763 053

8x1,0

8,3

76,8

128

1 763 054

10x1,0

9,9

96

162

1 763 055

12x1,0

10,3

115,2

185

1 763 056

14x1,0

10,8

134,4

209

1 763 057

16x1,0

11,3

153,6

236

1 763 058

18x1,0

12,2

172,8

269

1 763 059

20x1,0

12,8

192

298

1 763 060

21x1,0

12,8

201,6

303

1 763 061

27x1,0

14,5

259,2

377

1 763 062

30x1,0

15,2

288

419

1 763 063

36x1,0

16,4

345,6

497

1 763 064

40x1,0

17

384

542

1 763 065

44x1,0

18,6

422,4

603

1 763 066

48x1,0

18,9

460,8

647

1 763 067

52x1,0

19,4

499,2

694

1 763 068

56x1,0

20

537,6

744

1 763 069

61x1,0

20,6

585,6

800

1 763 070

2x1,5

6,7

28,8

70

1 763 071

3x1,5

7

43,2

84

1 763 072

4x1,5

7,7

57,6

104

1 763 073

5x1,5

8,4

72

127

1 763 074

6x1,5

9,3

86,4

155

1 763 075

7x1,5

9,3

100,8

163

1 763 076

8x1,5

10,1

115,2

188

1 763 077

10x1,5

11,8

144

231

1 763 078

12x1,5

12,4

172,8

270

1 763 079

14x1,5

13

201,6

305

1 763 080

16x1,5

13,8

230,4

347

1 763 081

18x1,5

14,5

259,2

387

1 763 082

20x1,5

15,5

288

437

1 763 083

21x1,5

15,5

302,4

444

1 763 084

27x1,5

17,6

388,8

555

1 763 085

30x1,5

18,4

432

615

1 763 086

36x1,5

19,9

518,4

731

1 763 087

40x1,5

20,6

576

798

1 763 088

44x1,5

22,5

633,6

885

1 763 089

48x1,5

22,9

691,2

951

1 763 090

52x1,5

23,6

748,8

1022

1 763 091

56x1,5

24,5

806,4

1107

1 763 092

61x1,5

25,2

878,4

1190

1 763 093

2x2,5

7,9

48

101

1 763 094

3x2,5

8,4

72

126

1 763 095

4x2,5

9,4

96

159

1 763 096

5x2,5

10,3

120

196

1 763 097

6x2,5

11,2

144

234

1 763 098

7x2,5

11,2

168

247

1 763 099

8x2,5

12,4

192

291

1 763 100

10x2,5

14,5

240

359

1 763 101

12x2,5

15,2

288

418

1 763 102

14x2,5

16

336

475

1 763 103

16x2,5

16,9

384

539

1 763 104

18x2,5

17,9

432

605

1 763 105

20x2,5

19

480

680

1 763 106

21x2,5

19

504

691

1 763 107

27x2,5

21,8

648

875

1 763 108

30x2,5

22,6

720

959

1 763 109

36x2,5

24,7

864

1155

1 763 110

40x2,5

25,6

960

1261

1 763 111

44x2,5

28

1056

1397

1 763 112

48x2,5

28,5

1152

1504

1 763 113

52x2,5

29,3

1248

1615

1 763 114

56x2,5

30,2

1344

1734

1 763 115

61x2,5

31,3

1464

1881

1 763 116

2x4

9,1

76,8

142

1 763 117

3x4

9,7

115,2

178

1 763 118

4x4

10,6

153,6

221

1 763 119

5x4

11,6

192

273

1 763 120

7x4

12,9

268,8

355

1 763 121

2x6

10,2

115,2

191

1 763 122

3x6

10,8

172,8

242

1 763 123

4x6

12,1

230,4

308

1 763 124

5x6

13,3

288

383

1 763 125

7x6

14,6

403,2

493

1 763 126

2x10

13,2

192

326

1 763 127

3x10

14,1

288

418

1 763 128

4x10

15,7

384

530

1 763 129

5x10

17,3

480

660

1 763 130

7x10

19,2

672

864

1 763 131

2x16

15,6

307,2

484

1 763 132

3x16

16,6

460,8

625

1 763 133

4x16

18,5

614,4

797

1 763 134

5x16

20,4

768

995

1 763 135

7x16

22,6

1075,2

1307

1 763 136

2x25

17,9

480

679

1 763 137

3x25

19,3

720

897

1 763 138

4x25

21,6

960

1150

1 763 139

5x25

23,8

1200

1435

1 763 140

7x25

26,4

1680

1894

1 763 141

2x35

21,4

672

958

1 763 142

3x35

22,9

1008

1254

1 763 143

4x35

25,5

1344

1601

1 763 144

5x35

28,4

1680

2015

1 763 145

7x35

31,4

2352

2654

1 763 146

2x50

26,6

960

1425

1 763 147

3x50

28,6

1440

1865

1 763 148

4x50

31,9

1920

2377

1 763 149

5x50

35,5

2400

2994

1 763 150

7x50

39,2

3360

3926

YSLY-OZ 300/500 V

1 764 001

2x0,5

4,8

9,6

33

1 764 002

3x0,5

5,1

14,4

40

1 764 003

4x0,5

5,5

19,2

47

1 764 004

5x0,5

6,2

24

60

1 764 005

7x0,5

6,7

33,6

73

1 764 006

2x0,75

5,2

14,4

41

1 764 007

3x0,75

5,4

21,6

48

1 764 008

4x0,75

6,1

28,8

61

1 764 009

5x0,75

6,6

36

74

1 764 010

7x0,75

7,2

50,4

91

1 764 011

2x1,0

5,5

19,2

48

1 764 012

3x1,0

6

28,8

60

1 764 013

4x1,0

6,6

38,4

74

1 764 014

5x1,0

7,1

48

90

1 764 015

7x1,0

7,7

67,2

112

1 764 016

2x1,5

6,7

28,8

70

1 764 017

3x1,5

7

43,2

84

1 764 018

4x1,5

7,7

57,6

104

1 764 019

5x1,5

8,4

72

127

1 764 020

7x1,5

9,3

100,8

163

1 764 021

2x2,5

7,9

48

101

1 764 022

3x2,5

8,4

72

126

1 764 023

4x2,5

9,4

96

159

1 764 024

5x2,5

10,3

120

196

1 764 025

7x2,5

11,2

168

247

1 764 026

2x4

9,1

76,8

142

1 764 027

3x4

9,7

115,2

178

1 764 028

4x4

10,6

153,6

221

1 764 029

5x4

11,6

192

273

1 764 030

7x4

12,9

268,8

355

1 764 031

2x6

10,2

115,2

191

1 764 032

3x6

10,8

172,8

242

1 764 033

4x6

12,1

230,4

308

1 764 034

5x6

13,3

288

383

1 764 035

7x6

14,6

403,2

493

1 764 036

2x10

13,2

192

326

1 764 037

3x10

14,1

288

418

1 764 038

4x10

15,7

384

530

1 764 039

5x10

17,3

480

660

1 764 040

7x10

19,2

672

864

1 764 041

2x16

15,6

307,2

484

1 764 042

3x16

16,6

460,8

625

1 764 043

4x16

18,5

614,4

797

1 764 044

5x16

20,4

768

995

1 764 045

7x16

22,6

1075,2

1307

1 764 046

2x25

17,9

480

679

1 764 047

3x25

19,3

720

897

1 764 048

4x25

21,6

960

1150

1 764 049

5x25

23,8

1200

1435

1 764 050

7x25

26,4

1680

1894

1 764 051

2x35

21,4

672

958

1 764 052

3x35

22,9

1008

1254

1 764 053

4x35

25,5

1344

1601

1 764 054

5x35

28,4

1680

2015

1 764 055

7x35

31,4

2352

2654

1 764 056

2x50

26,6

960

1425

1 764 057

3x50

28,6

1440

1865

1 764 058

4x50

31,9

1920

2377

1 764 059

5x50

35,5

2400

2994

1 764 060

7x50

39,2

3360

3926

YSLY-JB 300/500 V

1 765 001

3x0,5

5,1

14,4

40

1 765 002

5x0,5

6,2

24

60

1 765 003

3x0,75

5,4

21,6

48

1 765 004

5x0,75

6,6

36

74

1 765 005

3x1,0

6

28,8

60

1 765 006

5x1,0

7,1

48

90

1 765 007

3x1,5

7

43,2

84

1 765 008

5x1,5

8,4

72

127

1 765 009

3x2,5

8,4

72

126

1 765 010

5x2,5

10,3

120

196

1 765 011

3x4

9,7

115,2

178

1 765 012

5x4

11,6

192

273

1 765 013

3x6

10,8

172,8

242

1 765 014

5x6

13,3

288

383

1 765 015

3x10

14,1

288

418

1 765 016

5x10

17,3

480

660

1 765 017

3x16

16,6

460,8

625

1 765 018

5x16

20,4

768

995

1 765 019

3x25

19,3

720

897

1 765 020

5x25

23,8

1200

1435

1 765 021

3x35

22,9

1008

1254

1 765 022

5x35

28,4

1680

2015

1 765 023

3x50

28,6

1440

1865

1 765 024

5x50

35,5

2400

2994

YSLY-OB 300/500 V

1 766 001

2x0,5

4,8

9,6

33

1 766 002

4x0,5

5,5

19,2

47

1 766 003

2x0,75

5,2

14,4

41

1 766 004

4x0,75

6,1

28,8

61

1 766 005

2x1,0

5,5

19,2

48

1 766 006

4x1,0

6,6

38,4

74

1 766 007

2x1,5

6,7

28,8

70

1 766 008

4x1,5

7,7

57,6

104

1 766 009

2x2,5

7,9

48

101

1 766 010

4x2,5

9,4

96

159

1 766 011

2x4

9,1

76,8

142

1 766 012

4x4

10,6

153,6

221

1 766 013

2x6

10,2

115,2

191

1 766 014

4x6

12,1

230,4

308

1 766 015

2x10

13,2

192

326

1 766 016

4x10

15,7

384

530

1 766 017

2x16

15,6

307,2

484

1 766 018

4x16

18,5

614,4

797

1 766 019

2x25

17,9

480

679

1 766 020

4x25

21,6

960

1150

1 766 021

2x35

21,4

672

958

1 766 022

4x35

25,5

1344

1601

1 766 023

2x50

26,6

960

1425

1 766 024

4x50

31,9

1920

2377

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

 

Katalog kabli

Program produkcji

dol 1 kopiaProdukujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Czytaj więcej...

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony