pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Uniepalnione giętkie kable TECHNOKONTROL YnKSLY-Nr 0,6/1 kV oraz TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr 0,6/1 kV
zielono-żółta
żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YnKSLY-Nr-O 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnvKSLY-Nr 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnvKSLYżo-Nr 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną, czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być układane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

TECHNOKONTROL HKSLH-NR 0,6/1 kV TECHNOKONTROL HKSLHżo-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.
 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

WT-TK-15

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

813 031

2 x 0,75

6,4

14,4

49

813 055

3 x 0,75

6,8

21,6

62

813 026

4 x 0,75

7,4

28,8

76

813 045

5 x 0,75

8

36

94

813 056

6 x 0,75

8,7

43,2

112

813 025

7 x 0,75

8,7

50,4

116

813 057

8 x 0,75

9,4

57,6

135

813 027

10 x 0,75

11,2

72

165

813 058

12 x 0,75

11,6

86,4

190

813 043

14 x 0,75

12,4

100,8

222

813 046

16 x 0,75

13,1

115,2

252

813 059

20 x 0,75

14,7

144

320

813 060

21 x 0,75

14,7

151,2

324

813 061

25 x 0,75

16,6

180

390

813 062

32 x 0,75

17,9

230,4

472

813 063

37 x 0,75

19

266,4

541

813 047

40 x 0,75

19,7

288

584

813 064

42 x 0,75

20,4

302,4

625

813 065

50 x 0,75

22,2

360

723

813 066

56 x 0,75

23,3

403,2

808

813 067

61 x 0,75

24

439,2

866

813 068

65 x 0,75

24,7

468

921

813 069

75 x 0,75

26,7

540

1044

813 070

80 x 0,75

27,3

576

1104

813 071

100 x 0,75

30

720

1368

813 016

2 x 1,0

6,8

19,2

56

813 021

3 x 1,0

7,2

28,8

72

813 018

4 x 1,0

7,8

38,4

89

813 048

5 x 1,0

8,5

48

110

813 049

6 x 1,0

9,3

57,6

131

813 010

7 x 1,0

9,3

67,2

137

813 032

8 x 1,0

10,2

76,8

165

813 019

10 x 1,0

12,2

96

203

813 033

12 x 1,0

12,5

115,2

232

813 011

14 x 1,0

13,2

134,4

264

813 050

16 x 1,0

13,9

153,6

300

813 040

20 x 1,0

15,6

192

381

813 041

21 x 1,0

15,6

201,6

387

813 051

25 x 1,0

17,7

240

466

813 052

32 x 1,0

19,5

307,2

588

813 053

37 x 1,0

20,2

355,2

650

813 028

40 x 1,0

21

384

703

813 072

42 x 1,0

21,8

403,2

753

813 073

50 x 1,0

24,2

480

897

813 074

56 x 1,0

24,9

537,6

974

813 075

61 x 1,0

25,6

585,6

1045

813 076

65 x 1,0

26,4

624

1112

813 077

75 x 1,0

28,5

720

1263

813 078

80 x 1,0

29,1

768

1337

813 079

100 x 1,0

32,3

960

1677

813 002

2 x 1,5

7,3

28,8

68

813 005

3 x 1,5

7,7

43,2

89

813 020

4 x 1,5

8,5

57,6

111

813 004

5 x 1,5

9,3

72

139

813 042

6 x 1,5

10,3

86,4

171

813 003

7 x 1,5

10,3

100,8

180

813 054

8 x 1,5

11,1

115,2

210

813 001

10 x 1,5

13,2

144

257

813 034

12 x 1,5

13,7

172,8

297

813 006

14 x 1,5

14,6

201,6

346

813 035

16 x 1,5

15,4

230,4

393

813 036

20 x 1,5

17

288

491

813 080

21 x 1,5

17

302,4

499

813 037

25 x 1,5

19,8

360

621

813 038

32 x 1,5

21,3

460,8

758

813 039

37 x 1,5

22,1

532,8

843

813 081

40 x 1,5

23,4

576

936

813 082

42 x 1,5

24,2

604,8

999

813 083

50 x 1,5

26,4

720

1160

813 084

56 x 1,5

27,2

806,4

1264

813 085

61 x 1,5

28

878,4

1360

813 086

65 x 1,5

28,9

936

1448

813 087

75 x 1,5

31,4

1080

1663

813 088

80 x 1,5

32,1

1152

1763

813 089

100 x 1,5

35,5

1440

2192

813 024

2 x 2,5

8,2

48

89

813 014

3 x 2,5

8,7

72

119

813 015

4 x 2,5

9,5

96

149

813 009

5 x 2,5

10,6

120

193

813 090

6 x 2,5

11,6

144

231

813 017

7 x 2,5

11,6

168

246

813 091

8 x 2,5

12,7

192

293

813 092

10 x 2,5

15,2

240

359

813 093

12 x 2,5

15,7

288

417

813 012

14 x 2,5

16,5

336

476

813 094

16 x 2,5

17,4

384

542

813 095

20 x 2,5

19,7

480

698

813 096

21 x 2,5

19,7

504

712

813 097

25 x 2,5

22,4

600

857

813 098

32 x 2,5

24,6

768

1078

813 099

37 x 2,5

25,5

888

1201

813 100

40 x 2,5

26,5

960

1300

813 101

42 x 2,5

27,5

1008

1387

813 102

50 x 2,5

30

1200

1616

813 103

56 x 2,5

31

1344

1768

813 104

61 x 2,5

32,1

1464

1921

813 105

65 x 2,5

33,1

1560

2047

813 106

75 x 2,5

35,8

1800

2333

813 107

80 x 2,5

36,6

1920

2475

813 108

100 x 2,5

40,7

2400

3107

813 013

2 x 4,0

9,6

76,8

127

813 109

3 x 4,0

10,4

115,2

177

813 110

4 x 4,0

11,4

153,6

225

813 111

5 x 4,0

12,7

192

289

813 112

7 x 4,0

13,8

268,8

372

813 113

3 x 6,0

11,6

172,8

238

813 114

4 x 6,0

12,9

230,4

311

813 115

5 x 6,0

14,4

288

400

813 116

7 x 6,0

15,8

403,2

518

813 117

3 x 10,0

14,6

288

396

813 118

4 x 10,0

16

384

509

813 119

5 x 10,0

17,7

480

644

813 120

7 x 10,0

19,8

672

864

813 121

3 x 16,0

16,9

460,8

580

813 122

4 x 16,0

19,1

614,4

772

813 123

5 x 16,0

21

768

976

813 124

7 x 16,0

23,4

1075,2

1309

813 125

3 x 25,0

20,7

720

872

813 126

4 x 25,0

23,3

960

1155

813 127

5 x 25,0

25,7

1200

1463

813 128

3 x 35,0

23,6

1008

1176

813 129

4 x 35,0

26

1344

1528

813 130

5 x 35,0

28,8

1680

1938

813 131

3 x 50,0

28,9

1440

1691

813 132

4 x 50,0

32,2

1920

2222

813 133

5 x 50,0

35,7

2400

2830

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Katalog kabli

Program produkcji

dol 1 kopiaProdukujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Czytaj więcej...

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony