pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Uniepalnione kable TECHNOKONTROL YnKSLY-P 0,6/1 kV oraz TECHNOKONTROL YnKSLY-P-Nr 0,6/1 kV, giętkie, z wiązkami parowymi, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321 (zgodnej
z IEC 60189-2) w kablu TECHNOKONTROL YnKSLY-P 0,6/1 kV, lub czarna i brązowa z białym nadrukiem numeru pary w kablu TECHNOKONTROL YnKSLY-P-Nr 0,6/1 kV,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YnKSLY-P-O 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnKSLY-P-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczo-ne do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN‑EN 60811‑2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnvKSLY-P 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnvKSLY-P-Nr 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

TECHNOKONTROL HKSLH-P 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL HKSLH-P-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.
 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

WT-TK-17

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

1 087 003

2 x 2 x 0,5

9

19,2

82

1 087 016

3 x 2 x 0,5

9,6

28,8

95

1 087 004

4 x 2 x 0,5

10,7

38,4

122

1 087 017

5 x 2 x 0,5

11,8

48

145

1 087 018

6 x 2 x 0,5

13,1

57,6

175

1 087 019

7 x 2 x 0,5

13,1

67,2

193

1 087 010

8 x 2 x 0,5

13,9

76,8

215

1 087 020

10 x 2 x 0,5

16

96

269

1 087 011

12 x 2 x 0,5

16,8

115,2

309

1 087 002

14 x 2 x 0,5

17,9

134,4

351

1 087 021

16 x 2 x 0,5

19,4

153,6

413

1 087 022

18 x 2 x 0,5

20,4

172,8

455

1 087 012

20 x 2 x 0,5

21,4

192

497

1 087 013

24 x 2 x 0,5

23,5

230,4

604

1 087 009

2 x 2 x 0,75

9,7

28,8

96

1 087 023

3 x 2 x 0,75

10,4

43,2

118

1 087 024

4 x 2 x 0,75

11,5

57,6

146

1 087 025

5 x 2 x 0,75

12,8

72

181

1 087 026

7 x 2 x 0,75

14

100,8

233

1 087 027

10 x 2 x 0,75

17,2

144

327

1 087 028

12 x 2 x 0,75

18

172,8

376

1 087 029

14 x 2 x 0,75

19,7

201,6

449

1 087 030

16 x 2 x 0,75

20,8

230,4

503

1 087 031

18 x 2 x 0,75

21,9

259,2

556

1 087 007

2 x 2 x 1,0

10,5

38,4

119

1 087 032

3 x 2 x 1,0

11,1

57,6

138

1 087 005

4 x 2 x 1,0

12,4

76,8

178

1 087 006

5 x 2 x 1,0

13,7

96

214

1 087 033

7 x 2 x 1,0

15,1

134,4

285

1 087 034

10 x 2 x 1,0

18,3

192

389

1 087 035

12 x 2 x 1,0

19,6

230,4

470

1 087 036

14 x 2 x 1,0

21

268,8

537

1 087 014

16 x 2 x 1,0

22,2

307,2

602

1 087 037

18 x 2 x 1,0

23,8

345,6

690

1 087 038

2 x 2 x 1,5

11,4

57,6

148

1 087 039

3 x 2 x 1,5

12,3

86,4

180

1 087 040

4 x 2 x 1,5

13,5

115,2

224

1 087 041

5 x 2 x 1,5

15,1

144

278

1 087 042

7 x 2 x 1,5

16,5

201,6

363

1 087 043

10 x 2 x 1,5

20,5

288

520

1 087 001

12 x 2 x 1,5

21,4

345,6

602

1 087 044

14 x 2 x 1,5

23,3

403,2

712

1 087 015

16 x 2 x 1,5

24,7

460,8

797

1 087 045

2 x 2 x 2,5

13

96

201

1 087 046

3 x 2 x 2,5

13,8

144

241

1 087 047

4 x 2 x 2,5

15,5

192

312

1 087 048

5 x 2 x 2,5

17,1

240

377

1 087 049

7 x 2 x 2,5

19,1

336

517

1 087 050

10 x 2 x 2,5

23,6

480

737

1 087 051

12 x 2 x 2,5

24,7

576

853

1 087 052

14 x 2 x 2,5

26,5

672

978

1 087 053

16 x 2 x 2,5

28,1

768

1102

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Katalog kabli

Program produkcji

dol 1 kopiaProdukujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Czytaj więcej...

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony